Iittalas designhistoria.

Iittala har ett unikt arv med rötter som sträcker sig till 1881 då Per Magnus Abrahamsson etablerade ett glasbruk i byn med samma namn i södra Finland. Genombrottet kom i modernismens och funktionalismens tidiga dagar under 1920- och 1930-talet.

Idag, trots att Iittala är så mycket mer än bara ett glasbruk, drivs varumärket fortfarande av de tankar och idéer som kom att utgöra basen för Skandinavisk modernism: djup kunskap om design kombinerat med stor hantverksskicklighet gör det möjligt att skapa hållbar design mot slit och släng.

Iittala tror på produkter som är varaktiga, användbara och universella och är ett skandinaviskt premiumvarumärke.

Ett skandinaviskt premiumvarumärke är ett varumärke som högt värderar sitt arv och produkternas kvalitet, hantverk, kombinationsmöjlighet och multifunktionalism. Det är tron på design som är så tidlös att det aldrig kommer att kastas bort, vårt skandinaviska arv och tanken bakom varje produkt.